adaxlamaq

f. Nişanlamaq, ad etmək. Haman ili məni səkkiz yaşlı bir qızla adaxladılar. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • adaxlama — «Adaxlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • addamağ — (Xaçmaz) nişanlamaq, adaxlamaq. – Uğlumçun qunşimüzün qizin addamışuğ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şannamax — (Xanlar, Qazax) nişanlamaq, adaxlamaq. – Qo:mnan zaddan yığıf getdix’ qızı şannadıx …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ad — is. 1. Doğulduğu zaman adama verilən şəxsi isim. Ad və soyad. Ad qoymaq. Adın nədir? Adını söyləmək. – Sən öləsən, Xanmirzə bəyin adını verən kimi, qoçaqlar o saat qalxdılar. N. V.. // Ləqəb, təxəllüs. 2. Şöhrət. <Elmar:> Siz qızları ad… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • adaq — 1. is. məh. Uşağın ilk addımı, ilk yerişi. Adaq durmaq – ayaq üstə durmaq (uşaq haqqında). Adaq yerimək – təzəcə yeriməyə başlamaq. adaq adaq zərf dan. Yavaş yavaş, addımaddım. 2. bax adax. Adaq eləmək – bax adaxlamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deyikləmək — f. Kiçik yaşında ikən qızı oğlana adaxlamaq, nişanlamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nişanlamaq — f. 1. Cizgi, nöqtə və s. vasitəsilə nişan qoymaq, başqalarından fərqləndirici işarə qoymaq. Kitabın səhifələrini nişanlamaq. Pəncərəni nişanlamaq. – Turab Rəşidi buraxıb, qızın dalınca getdi, onun girdiyi evi nişanladı. M. Hüs.. 2. Ad eləmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.